Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beredskapsinsats i Östersjön och på Gotland

Publicerad 2020-08-25 08:50
Försvarsmakten har inlett en beredskapsinsats på Gotland och i sydöstra och mellersta Östersjön.

Fokus för beredskapsinsatsen är att förstärka sjöövervakningen i Östersjön till havs och från luften. Dessutom ökas den militära närvaron på främst östra sidan av Gotland.

Läs mer på  Försvarsmaktens egen webbplats