Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ingen skadad vid brand på psykiatrin

Publicerad 2020-08-24 15:34
Det var vid 13.15 tiden idag som det uppstod en brand vid psykiatrins heldygnsvård på Korpen, avdelning B. Avdelningen utrymdes och branden släcktes. Inga personer kom till skada men avdelningen är rök- och vattenskadad.
Till följd av detta är avdelning B med sina nio vårdplatser stängd tills vidare. Det samma gäller BUP-avdelningen med sina två vårdplatser. Det innebär en halvering av psykiatrins vårdplatser inom heldygnsvården tills avdelning B är reparerad efter branden. 
 
- Alla patienter är omhändertagna på avdelning A tills vidare och extra personal kommer stanna kvar under kvällen. Rutinerna fungerade väl. Det viktigaste är att inga personer kom till skada fysiskt, säger Marie Härlin, verksamhetsområdeschef psykiatri. Vi kommer att göra en utredning av händelsen för att se vad som hände och vilka lärdomar vi kan dra av det inträffade, säger hon. 

Kontakttelefon för anhöriga

Anhöriga kan ringa till enhetschef Jenny Hult på telefon 0498-26 89 47.