Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En äldre och en yngre kvinna som står nära varandra.

Behöver du anhörigstöd?

Publicerad 2020-08-24 10:00
Är du anhörig till någon som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom?
Vi på anhörigstöd på hälsofrämjande enheten riktar oss till dig som är anhörig och över 18 år.
 
Din närstående kan vara yngre eller äldre och behöver inte ha någon diagnos, för att du som anhörig ska komma till oss.
 
Vi tar emot för enskilda samtal i Slite, Visby och Hemse. Du som vill kan också möta oss via videosamtal!
 
eller ring vår anhörigkonsulent på 0498-20 46 31.