Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Busslinjerna 2 och 5 kör nu ordinarie väg igen

Publicerad 2020-08-21 16:42
Efter att Stora Törnekvior i Visby öppnats för trafik igen kan busslinjerna 2 och 5 åter köra ordinarie väg.

På vägen Stora Törnekvior har större vägarbeten genomförs från och med måndag, den 24 augusti.

Vägen har varit avstängd, varför stadsbusslinjerna 2 och 5 haft en förändrad körväg, och hållplatserna Stora Törnekvior och Wilhelmina Skoghs gata har inte trafikerats.

Vägen har nu öppnats igen och busslinjerna kan åter köra sin ordinarie väg.