2003-09-24 _§§_ 76-87

Utskrivet från: http://gotland.se/10788

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-24
Plats:
Sammanträdesrummet Visby BUD, Söderväg 2A Visby
Tid: kl 9.00 – 16.30
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf §§ 76-77
s Eric Martell. 1: v ordf. Ordf §§ 78-87
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Barbro Ekström-Klang
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Jenny Alvås, tjg ersättare
s Ylva Simander
c Björn Dahlström, §§ 76-82
c Ursula Jacobsson
c Peter Melander, tjg ersättare §§ 83-87
m Solveig Artsman
m Arne Eklund, tjg ersättare
fp Jan Lindell
v Carina Flodman-A-son, tjg ers §§ 78-87

Närvarande ej tjg ersättare:
s Carin Rosell
c Peter Melander, §§ 76-82
mp Lena Lind
m Oskar Franke, §§ 78-87
kd Nils Ronqvist
v Carina Flodman-Andersson, §§ 76-77
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
Under §§ 76-79:
Karin Nyström, Alf Nilsson, Elisabeth Österdahl, Freddy Sirland samt Annika Eriksson
Under §§ 77-78:
Ulla Modin, Gunar Smittterberg, samt Åse Liljeroth-Carlsson
Under § 82:
Winni Löfquist
För LR: Rosita Sundh
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren