Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (21 augusti)

Publicerad 2020-08-21 14:31
Ytterligare ett nytt fall av coronavirusinfektion har konstaterats idag. Det innebär att Gotland har totalt 312 personer som konstaterats ha sjukdomen covid-19. Nästa rapport kommer på måndag den 24 augusti.

En person vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA) på Visby lasarett. Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Lägesrapport befarad smittspridning vid två enheter inom SOF

Vi rapporterade tidigare i veckan om två enheter inom socialförvaltningen med befarad smittspridning. Dels en enhet inom hemtjänst, dels på ett särskilt boende.
 
När det gäller hemtjänstenheten så är läget i skrivande stund oförändrat. En brukare har testats positiv med lindriga symtom. Fem medarbetare har testats positiva. Hela personalgruppen har provtagits men ingen mer har testats positiv för covid-19.
 
På det särskilda boendet finns ingen konstaterad smitta bland brukare. All personal har provtagits men alla provsvar har ännu inte kommit. Hittills har åtta medarbetare testats positiva. De flesta som provtagits har varit negativa. Boende och alla anhöriga har informerats om situationen. 

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt.
  • Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel. Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål. Större sociala sammanhang bör undvikas.

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden:

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom.
  • Håll avstånd och ha en god handhygien.