Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler missförhållande­

Publicerad 2020-08-21 10:51
Socialförvaltningen anmäler ett ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen inträffade i slutet av juni i år på ett boende inom LSS. En av de boende glömdes kvar i bilen efter att hen varit ute på biltur tillsammans med två andra brukare och personal.

Enligt den utredning som nu är klar satt den kvarglömde brukaren i bilen under minst 30 minuter. Bilens fönster var stängda, barnlåset var aktiverat och brukaren kunde inte ta sig ut. Händelsen inträffade på eftermiddagen under en av sommarens varmare dagar.

– Det inträffade är att betrakta som en påtaglig risk för allvarligt missförhållande, säger tillförordnad kvalitetschef Cecilia Berg.

Brukaren visade inga symtom på fysiska eller psykiska skador efter händelsen.

I utredningen identifieras brister som enheten nu måste åtgärda. Det handlar bland annat om översyn av rutiner i samband med bilresor och rutiner när det gäller fördelning av ansvar för olika brukare vid arbetspassen.