Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Smittskyddsläkaren: Vi måste förhålla oss till covid-19 hela året ut

Publicerad 2020-08-21 09:55
Efter regeringens beslut om reselättnader inom Sverige befarade man ökad smittspridning av covid-19 och högre belastning på vården. Vi träffar smittskyddsläkare Maria Amér som summerar sommaren och delger sina tankar inför hösten.

– Under sommaren har vi sett ett ökat antal covid-smittade, men bara ett fåtal har behövt sjukhusvård. Den gotländska vården har klarat sig bättre än förväntat, säger Maria Amér.

Risk för covid-19-utbrott till hösten

Men även om kapaciteten av antalet vårdplatser har sett god ut, kan det när som helst förändras. Det pågår fortfarande en samhällssmitta och om våra kontakter ökar under hösten finns risk för nya utbrott.

– Viruset har en tendens att spridas i situationer där vi är nära, såsom på arbetsplatser, på fester och i familjer. I somras såg vi att restaurangpersonal på Gotland löpte högre risk att bli smittade än andra yrkesgrupper. I nuläget ser vi att åldersgruppen 20-29 år är motorn i pandemin.  

Region Gotland fortsätter med hög tillgänglighet till PCR-tester för de med symtom. Just nu arbetar man också för att få till storskalig testning för antikroppar mot covid-19.

Rubriker som väckt uppmärksamhet

Trots att sommaren har varit lugnare än befarat möttes gotlänningar nyligen av dystra rubriker: "Gotland har flest smittade per hundratusen invånare" och "Gotland har högst dödlighet bland intensivvårdade patienter med covid-19 i landet".

Vad betyder det här, Maria Amér?

– Det första är att man måste förstå att Gotland är vår minsta region i Sverige. Det betyder att all statistik för Gotland riskerar att slå kraftigt åt något håll. Ju mindre data desto osäkrare statistik. När det gäller antalet smittade per hundratusen då har man fortfarande räknat mot 59 000 invånare, trots att vi har många fler besökare sommartid som har haft tillgång till testning.

Vad gäller rapporteringen om dödligheten bland intensivvårdade patienter handlar det återigen om att Gotland har väldigt små siffror.

– I medias rapportering tidigare i veckan framgick att 33,3 procent av de som vårdats på IVA dött, vilket jämförs med ett rikssnitt på 21,6 procent. Då hade endast sex personer behövt intensivvård på Visby lasarett. Statistik behöver förklaras för att förstå vad som ligger bakom siffrorna, säger Maria Amér.

Flera regioner är nu på väg in i en ny fas av pandemin

I samband med att skolorna börjar och att fler återgår till arbete står vi inför en utmaning. Arbetsplatser måste se till att motverka trängsel samt minimera risker för smittspridning i lokalerna. 

Du som individ har fortsatt stort, eget ansvar. Genom att hålla avstånd till andra kan vi hålla coronaviruset stången. Tvätta händerna och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. När som helst kan viruset ta fart igen. 

– Ja, så är det. Vi måste förhålla oss till covid-19 hela året ut, avslutar Maria Amér.

Fakta om sommaren på Gotland vecka 26-33

  • 173 personer testades positivt för covid-19, vilket utgjorde 3,5 procent av alla testade (rikssnitt ligger på cirka 4,5 procent)
  • 6 personer vårdades på sjukhus, varav 2 personer på IVA
  • Inga dödsfall

Här kan du få mer information

  • Aktuell information och senaste lägesuppdateringen hittar du alltid på
    www.gotland.se/corona
  • Ring 1177 om du behöver vård, rådgivning eller hjälp med tidsbokning
  • 113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig om du har frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom