Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Heltidsresan går vidare – allt fler i omvårdnadsyrken jobbar heltid

Publicerad 2020-08-20 10:53
"Vi ser att vi är på rätt väg", säger socialförvaltningens HR-chef Roger Nilsson.
Tillsammans med fackförbundet Kommunal arbetar Region Gotland med att heltid ska bli norm. Många inom socialförvaltningens omvårdnadsyrken jobbar deltid. Men allt fler väljer nu att gå upp i tid.
 
– De senaste tolv månaderna ser vi en tydlig trend. Hela 120 fler medarbetare jobbar heltid i dag än för ett år sedan. Vi ser att vi är på rätt väg, säger socialförvaltningens HR-chef Roger Nilsson.
 
Fackförbundet Kommunal och Region Gotland är överens om att heltid som norm är bra för att:
Möta framtiden rekryteringsbehov. Fler behöver jobba mer.
Få ett mer jämställt samhälle. Deltidsarbete är vanligare bland kvinnor.
Den enskilde medarbetaren får en ökad inkomst och pension.
 
 
Sara Björkander, enhetschef inom hemtjänsten märker en tydlig förändring:
– På min enhet är det flera medarbetare som gått upp till heltid och vid nyrekrytering erbjuder vi alltid heltidsanställning. Min uppfattning är att det ser likadant ut i alla områden i hemtjänsten, säger Sara Björkander.
 
Pia Malmros, ordförande för Kommunal på Gotland är också glad över att fler nu går upp i heltid.
– Det är väldigt bra. Samtidigt ställer det krav på arbetsgivaren på en god arbetsmiljö och scheman som gör det hållbart att jobba heltid.
 
Fakta 
Antal deltidsanställda inom socialförvaltningen i juli 2020: 695
Antal heltidsanställda inom socialförvaltningen i juli 2020: 1010
Trenden är stigande för heltidsanställda och sjunkande för deltidsanställda.