Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer

Publicerad 2020-08-18 15:35
Nu är det dags för öns kulturorganisationer att ansöka om verksamhetsstöd för 2021. Verksamhetsstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturverksamhet inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Ansök via etjanst.gotland.se (nedan). Klicka på ”Kultur och fritid” och därefter på ”Verksamhetsstöd för kulturorganisationer 2021”. Ansökan kan göras till och med den 31 augusti 2020.

Har du frågor, kontakta gärna Madeleine Nilsson, kulturutvecklare på telefon 0498-26 96 28 eller e-post madeleine.nilsson01@gotland.se.