Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att delta i Världsarvsdagen för barn och ungdomar

Publicerad 2020-08-18 09:00
Hansestaden Visby är ett världsarv, en plats som vi bevarar för hela mänskligheten. De ungas engagemang är avgörande för kunskap och delaktighet i Gotlands unika byggnadskultur och internationella historia. Under september välkomnas alla skolklasser i grundskolan och på gymnasiet att delta i olika aktiviteter.

Här är aktiviteterna som man kan anmäla sig till:

  • En avgiftsfri exklusiv visning av världsarvsstaden Visby under rubriken Sagorna och de osannolika sanningarna - en världsarvsvandring i legendernas och sägnernas Visby.
  • Frågesporten Världsarvskampen i P4 Gotland.
  • Skriv- och fototävlingar.
  • Motionsloppet Ringmuren Runt kommer i år att ges på distans, på grund av coronapandemin.

Världsarvsdagen och de olika evenemangen är ett samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands Museum, P4 Gotland, P18 IK och Calle Brobäck.