Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samannons lördag den 15 augusti

Publicerad 2020-08-15 09:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publicerades i lokaltidningarna den 15 augusti.

I lördags publicerades en ordinarie samannons, med bland annat bygglov. Du hittar den via länken här nedan.