Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För företagare om betaltid på fakturor till Region Gotland

Publicerad 2020-08-17 12:50
För att stötta Gotlands näringsliv beslutade Region Gotland under våren att hantera fakturor inom 15 dagars betalningstid, från den 1 april till den 31 augusti. Vi vill påminna dig som företagare om att den perioden nu närmar sig sitt slut.
Med anledning av pandemin införde Region Gotland under en period möjligheten att ange kortare betalningstid på femton dagar på fakturor till regionen. 
 
I informationen som gick ut angavs att åtgärden skulle gälla för alla nya fakturor som skickades från och med 2020-04-01 till och med 2020-08-31. Vi vill därför påminna dig som företagare om att denna period nu närmar sig sitt slut. Betalningstiden återgår till 30 dagar. 
 
Betalningspåminnelse och förseningsavgift utgår liksom tidigare utifrån vad som står i aktuellt avtal.
 
Denna stödåtgärd ingick som en del i det krispaket Region Gotland presenterade den 23 mars.