Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronasmitta inom socialförvaltningen

Publicerad 2020-08-17 12:40
Två enheter inom socialförvaltningens äldreomsorg har förmodad smittspridning.
– Vi har den senaste tiden sett att antalet konstaterade coronasmittade ökar på Gotland. Detta märks även i socialförvaltningens verksamheter, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Det handlar dels om en personalgrupp på ett särskilt boende. Detta har vi tidigare gått ut med information om här på hemsidan. Dels inom hemtjänsten där en brukare har testats positiv för covid-19. Brukaren har lindriga symtom. Även flera medarbetare i samma hemtjänstenhet har testats positiva. 
 
– Vi har haft enstaka smittade bland personal i sommar. Nu ser vi två
personalgrupper där vi kan misstänka smittspridning och det är allvarligt
eftersom de här arbetsgrupperna jobbar med äldre personer som är
särskilt sköra, säger Marica Gardell.
 
Vid smittspridning inom hemtjänsten mobiliseras hemtjänstens covidteam om fler än tre brukare är smittade. Så är inte fallet i dag. De som är direkt berörda är informerade om läget och smittspårning och provtagning görs av all berörd personal. 
 
Det gäller även det särskilda boende där flera medarbetare har testats positiva. Där informeras skyndsamt de boende och anhöriga.
 
Att förhindra smittspridning inom socialförvaltningens verksamheter är
högsta prioritet nu.
 
– Vi har tydliga rutiner för hur vi ska jobba. Men vi måste påminna 
varandra hela tiden. Och där kan jag även skicka en signal till övriga samhället.
Fortsätt hålla avstånd och stanna hemma vid symtom. Det är viktigt att vi alla
hjälps åt, säger Marica Gardell.