Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronasmitta bland personal

Publicerad 2020-08-16 20:03
En handfull medarbetare på ett särskilt boende på Gotland har testats positiva för coronaviruset. Eftersom fler kan vara smittade görs en screening av all personal på boendet.
- Vi ser allvarligt på detta och vidtar nu åtgärder. Det handlar om att följa de rutiner kring smittskydd och vårdsituationer som vi har. Dessutom ser vi till att de som ska ha information om detta får det, säger tillförordnad socialdirektör, Therese Thomsson.
 
Några i personalen uppvisade symtom efter att ha varit på samma privata fest.
 
- Vi  testar nu all personal på hela boendet enligt våra rutiner, både fast personal och semestervikarier. Det är viktigt att vi inte riskerar att sprida smitta till de boende, säger tillförordnad smittskyddsläkare Sven Montelius.
 
De som bor på det aktuella boendet testas vid symtom.
 
- Vårt fokus är hela tiden att hålla barriären mot de boende. Vi har visir och skyddsutrustning i alla vårdnära kontakter för att skydda brukare mot eventuell smitta, säger Therese Thomsson.