Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välj gärna alternativ till kollektivtrafiken, uppmanar regionen

Publicerad 2020-08-14 13:38
Resandetrycket på Gotlands kollektivtrafik kommer öka nästa vecka i och med att många kommer tillbaka till arbetet samt skolstarten. Det gäller speciellt linjerna 10, 11 och 20.
Region Gotland vill därför nu under pandemin vädja till det personliga ansvaret. Måste du åka med bussen? Kan du jobba hemma? Kan du gå, cykla, samåka med familjemedlem eller bekant, eller åka eget fordon istället? Kan du välja en annan tid för din resa?

Trycket på Gotlands kollektivtrafik kommer att öka under kommande vecka då fler börjar arbetspendla och skolorna startar vilket innebär att många elever åker buss till och från skolan.

Region Gotland har tagit en rad olika åtgärder för att minska trycket på busstrafiken för att minska smittspridningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men vi vädjar även till det personliga ansvaret! Kan man välja annat färdsätt är det bra. Det ger även mer plats för alla som verkligen inte har andra alternativ att resa än kollektivt.

Kollektivtrafiken i landet klarar inte trycket

Vid folkhälsomyndighetens presskonferens den 13 augusti - där även Socialstyrelsen, MSB, Trafikverket och Svensk Kollektivtrafik deltog - slogs det fast att kollektivtrafiken i Sverige inte har möjlighet att hantera normala resevolymer i den upphandlade allmänna trafiken (i vårt fall Gotlands kollektivtrafik) och samtidigt uppnå fysisk distansering.

Linje 10, 11 och 20

Det är svårt att sätta några resandebegränsande definitioner, exakta resandeantal eller procentsatser för kollektivtrafiken. Läget är svårbedömt. Därför kommer Region Gotland nogsamt följa resandeutvecklingen den kommande veckan, och vi är beredda att snabbt göra eventuella förändringar. Det kan handla om förändringar i linjer och turer, vilket vi hoppas på förståelse för under rådande pandemisituation.

Vi vet redan nu att trycket är större på vissa linjer och turer. Det gäller de turer i landsbygdstrafiken som ankommer runt klockan 7.40 till Visby, i synnerhet på linje 10. På eftermiddagen kan de turer på linjerna 10, 11 och 20 som avgår klockan 14.50 från Visby uppvisa hög beläggning.

Alla måste ta ansvar

Gotlands kollektivtrafik har informerat en hel del för ökad förståelse för situationen. De rekommenderade minskade resenärsnivåerna per buss som diskuterats här på Gotland är ungefärliga för att få en minskad trängsel.

För att gymnasieeleverna ska kunna delta i undervisningen, då kollektivtrafiken har minskad kapacitet under coronapandemin, har skolstarten senarelagts på morgonen och eleverna erbjuds istället skolskjuts.

Region Gotland eller Gotlands kollektivtrafik kan inte styra över hur många som faktiskt väljer att åka med kollektivtrafiken. För att kollektivtrafiken ska kunna fungera utan för mycket trängsel måste alla ta sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte resa om man känner sig sjuk.

Om du måste resa kollektivt på Gotland gäller följande:

  • Köp en biljett innan du stiger på bussen. En ny, tillfällig, enhetstaxa för enkelbiljetter har införts, läs mer här: www.gotland.se/107203 
  • Gå på bussen i den bakre dörren på landsvägsbussar eller i den mellersta dörren på stadsbussar.
  • Håll i alla lägen avstånd till andra människor.
  • Var beredd på att bussen kan vara fullsatt och då åka förbi dig. Chauffören avgör när bussen är att betrakta som fullsatt.
  • Planera din resa så att du åker i god tid och hinner till ditt resmål även med en senare buss. Om det inte är möjligt, överväg annat transportmedel.
  • Undvik att resa då många andra reser.

Region Gotland och Gotlands kollektivtrafik vill även tacka alla resenärer som hittills tagit stora hänsyn under denna pandemi.