Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) behandlade idag delårsrapport 1. På dagordningen fanns även en rapport från utredningen kring Framtidens förskola och grundskola.