Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB TV: Pressträff om Framtidens förskola och grundskola

Helagotland livesände den pressträff som hölls efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde där ledamöterna behandlade den första utredningsdelen - en nulägesbeskrivning av dagens förskola och grundskola.