Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Covid-19

Wisbygymnasiet ska vara en trygg och säker arbetsplats för såväl elever som personal. Skolan följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har gjort flera åtgärder och anpassningar för att begränsa smittspridning (se rutin nedan).

Viktigast är att hålla fysisk distans, ha en god handhygien och att stanna hemma när man är sjuk. Elev som känner oro tar kontakt med din mentor för att försöka hitta en individuell lösning. Skolan erbjuder även samtalsstöd via elevhälsan.