Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags för efterkontroll av barnomsorgsavgifter

Publicerad 2020-08-14 08:00
I mitten av september sker den årliga efterkontrollen för år 2018. Det vill säga: Region Gotland stämmer av om de inkomstuppgifter som lämnats till oss stämmer mot Skatteverkets registrerade uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. Detta eftersom avgiften för barnomsorg, förskola eller fritidshem beror på hur hushållets månadsinkomst ser ut.

Om det finns en avvikelse mellan inlämnad inkomstuppgift och beskattad inkomst kommer en korrigering att ske via en faktura i mitten av september. I de fall man betalat för stor avgift kommer en återbetalning att ske under november och december.

Om du har frågor, kontakta Lena Törngren, avgiftshandläggare vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningens på e-post: lena.torngren@gotland.se