Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Sävehuset

Välkommen till skolstart och upprop på Wisbygymnasiet

Publicerad 2020-08-10 17:15
Tisdagen den 18 augusti är det dags för skolstart och upprop på Wisbygymnasiet.

På grund av coronapandemin inleder vi inte årskursvis i aulan som vi brukar, utan samlas klassvis tillsammans med mentorerna. 

Tänk på att :

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus för att minska eventuell smittspridning.
  • Stanna hemma om du är sjuk och anmäl sjukfrånvaro till oss
Mer information om våra smittspridningsrestriktioner får du på plats. 

Starttider tisdag 18 augusti

Åk 1 och programinriktat val (IMV)
10.00 Samling utanför Sävehusets entré, på skolgården. 
 
Introduktionsprogrammen (IM)
10.00 Samling i aulan.
 
Åk 2 och 3
14.00 Samling klassvis i olika salar på söder. Klasslistor och lokal anslås vid entréerna och i plattformen It´s learning. 
 

Nyhet - skolskjuts inför höstterminen 2020

För att minska trycket på kollektivtrafiken under coronapandemin erbjuds det skolskjuts för Wisbygymnasiets elever.
 
 
Vi uppmanar dig som är inackorderad att resa dagen innan skolstart framöver.
 
Information om skolstarten har gått ut till åk 1 via brev och informationen återfinns också i lärplattformen Its Learning samt antagningsmodulen.

 

Till Wisbygymnasiets hemsida