Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (31 juli)

Publicerad 2020-07-31 15:06
Ytterligare tio personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 249 personer har konstaterats vara smittade hittills i år på Gotland.

Sammanlagt vårdas två personer på Visby lasarett (vårdavdelning) - ingen på intensivvårdsavdelningen (IVA). Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

Res ansvarsfullt. Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar 

Undvik platser med mycket folk och trängsel 

Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål

Större sociala sammanhang bör undvikas 

För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden

Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta sjukdomssymtom

Håll avstånd och ha en god handhygien

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset