Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (29 juli)

Publicerad 2020-07-29 14:31
Ytterligare en person har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det innebär att totalt 231 personer har konstaterats vara smittade hittills i år på Gotland.

Två personer vårdas på Visby lasarett (vårdavdelning) - ingen på intensivvårdsavdelningen (IVA). Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det här är några viktiga saker som alla kan göra:

  • Res ansvarsfullt. Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats - till exempel spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar 
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel 
  • Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt - både under resan och på ditt resmål
  • Större sociala sammanhang bör undvikas 
  • För personer i riskgrupper är det extra viktigt att fortsätta att följa råden
  • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta symtom
  • Håll avstånd och ha en god handhygien - tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset