Kontakt

Gunnar Ramstedt
chefläkare
Tel: 0498-269000 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördröjd helikoptertransport anmäls enligt lex Maria

I samband med ett akut påkommet behov av transport av en gravid kvinna till fastlandssjukhus fördröjdes transporten så att kvinnan i stället fick förlösas på Visby lasarett. Händelsen har nu anmälts som risk för allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

-I det här fallet var det som hände inte avgörande för hur barnet mådde när det föddes, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Men det innebar en risk, säger han, och därför anmäler vi.

Händelsen

En gravid kvinna inkom till förlossningen på Visby lasarett med symtom som bedömdes utgöra en riskgraviditet. Transport till fastlandssjukhus planerades, men fördröjdes av flera skäl. Barnet blev istället förlöst med akut kejsarsnitt och kunde tas om hand. 
 
Samtliga berörda verksamheter har genomfört en gemensam händelseanalys, som lett fram till att rutinerna i samband med hotande förtidsbörd och transport till fastlandet via helikopter har ändrats:
  • Helikopterteamet kan inte längre bli upptaget med markgående ambulansuppdrag prio 2 mellan klockan 08:00-24:00. 
  • Kontakten med fastlandssjukhus tas via den funktion som har ansvaret i Stockholm att hitta plats för neonatalvård, inte som tidigare via jourläkare på förlossningen.  
- Med dessa åtgärder har vi minskat risken för liknande fördröjning av transport i framtiden, säger Åsa Hedqvist, verksamhetschef för obstetrik och gynekologi.