Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland sköter nu tillsynen av smittskydd på serveringsställen

Publicerad 2020-07-02 16:06
Från och med 1 juli ansvarar Region Gotland för tillsyn av gotländska serveringsställen gällande hur de uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19. Den nya lagen innebär att alla serveringsställen, inte bara restauranger, får ett stort ansvar för att minska trängsel.

I och med den nya lagen som trädde i kraft 1 juli har regeringen utökat vilka typer av verksamheter som ska vidta smittskyddsåtgärder. Nu har samtliga näringsidkare som serverar mat eller dryck till allmänhet och som erbjuder en möjlighet till förtäring på serveringsstället, ett smittskyddsansvar enligt lag. Tidigare fanns enbart en förordning från Folkhälsomyndigheten som gällde för vissa serveringsställen, så som restauranger.

Regionens tillsynsansvar

För att kontrollera att den nya lagen följs kommer regionen att göra kontroller hos verksamheter som berörs. Dessa utförs av Region Gotlands livsmedelsinspektörer. Om verksamheterna inte lever upp till lagen, har regionen rätt att stänga ner verksamheten.

Tillsynsansvaret gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Läs mer om vad som gäller vid trängsel på serveringsställen.