Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kollektivtrafik och covid-19

Gotlands kollektivtrafik följer noga myndigheternas rekommendationer. Vi fortsätter att köra full trafik som vi gjort under hela pandemin. Alla ska känna sig så trygga som möjligt i Gotlands kollektivtrafik. Vi uppmanar våra resenärer att resa med omtanke och följa råd och rekommendationer.

Allas ansvar att minska smittspridning

Det är allas ansvar att minska smittspridning av covid-19. Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du inte resa alls.

För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om nya rekommendationer och allmänna råd som påverkar dig som ska resa kollektivt. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas följande:

 • Undvik trängsel i kollektivtrafiken genom att välja att resa på andra tider än i rusningstrafik, eller genom att använda andra färdsätt som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • Använd munskydd om det är mycket folk när du reser. Munskydd rekommenderas alla vuxna om trängsel i kollektivtrafiken inte kan undvikas. 
 • Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Tänk på det här inför din resa

 • Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du inte resa alls.
 • Håll avstånd och visa omtanke när du reser, framförallt vid på-och avstigning och när du väljer sittplats.
 • Kom ihåg att ta med eget munskydd. 

Vi har öppnat framdörrarna

Numera kliver du på bussen genom framdörren.

Detta gäller för dina biljetter:

 • Enhetstaxan för enkelbiljetter finns kvar.
 • För förarnas säkerhet är det inte möjligt att köpa biljett med kontanter.

Köp din biljett såhär:

 • i förväg (som idag), på www.gotlandbiljett.se, i appen Gotlands kollektivtrafik eller hos våra biljettombud.
 • i bussen med reskassa på busskort eller med bankkort.

Vanliga frågor och svar om kollektivtrafiken under pandemin:

Personer med hemtjänst eller LSS-insatser ska få kostnadsfri sjukresa i samband med att de vaccineras mot covid-19. Vaccinationen sker på öns vårdcentraler. Sjukresa för vaccination av Covid-19 för personer med hemtjänst eller LSS-insats bokas i beställningscentralen för sjukresor, telefon 0200-260 660.
 • Bussarna tvättas och städas invändigt minst en gång varje dag. Efter alla avslutade pass moppas bussarna ur, skräp slängs och man gör en allmän uppsnyggning.
 • Alla kontaktytor, som stoppknappar och stolpar torkas av med bakteriedödande medel. Detta görs dagligen.
 • Bussförarna har uppsikt och anmäler eventuella fel och brister.
Det är minst lika många bussar som tidigare. Vi sätter in extrabussar vid behov.
Att omprioritera bussar till att förstärka vissa turer, skulle innebära att bussen tas bort från någon annan linje där den normalt skulle trafikera. Då blir den linjen utan trafikmöjlighet med allt som det kan innebära för de resenärer som tänkt åka med den bussturen. Vi försöker undvika det för att ha en så god tillgänglighet som möjligt på hela ön.
Avtalet är skrivet med en leverantör, precis som tidigare år, och ger dem ”ensamrätten” till den allmänna kollektivtrafiken.

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resor och till de resebolag som du reser med för vidare information.

Till Folkhälsomyndighetens sida