Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kollektivtrafik och covid-19

Tänk efter: Måste du verkligen resa kollektivt?

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19.

  • Tvätta händerna ofta och noga samt håll avstånd till varandra. Stanna hemma om du är sjuk.

För resor i kollektivtrafiken gäller dessutom:

  • Om möjligt: gå, cykla eller använd andra färdsätt.
  • Undvik att resa med sådan kollektivtrafik där det inte går att boka en plats.
  • Håll avstånd till varandra och följ anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.

I Gotlands kollektivtrafik går det tyvärr inte att garantera en plats i bussarna. Bussföraren avgör när bussen är fullsatt. Vi ber dig därför att ställa dig frågan: Måste jag verkligen resa med kollektivtrafiken? Kan du välja att avstå eller att resa på annat sätt?

Ifall du måste åka kollektivt:

  • Du behöver köpa din biljett innan du stiger på bussen. En ny, tillfällig, enhetstaxa för enkelbiljetter har införts, läs mer här: Viktiga förändringar i kollektivtrafiken på Gotland.
  • Påstigning sker alltid vid bakre dörren på landsbygdsbussar eller vid mellersta dörren på stadsbussar.

Det här gör Gotlands kollektivtrafik för att minska smittspridningen på bussarna:

  • Bussen anses fullsatt vid cirka 50 procents beläggning. Trafikledningen vid operatören Bergkvarabuss bedömer om förstärkningsbussar behöver sättas in.
  • Bussarna tvättas och städas invändigt minst en gång varje dag. Efter alla avslutade pass moppas bussarna ur, skräp slängs och man gör en allmän uppsnyggning.
  • Alla kontaktytor, som stoppknappar och stolpar torkas av med bakteriedödande medel. Detta görs dagligen.
  • Bussförarna har uppsikt och anmäler eventuella fel och brister.

Tack för att du visar hänsyn!