Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kollektivtrafik och covid-19

Den 9 februari 2022 tas de flesta åtgärderna mot covid-19 bort. Samtliga särskilda rekommendationer gällande kollektivtrafiken upphör att gälla.

Pandemin är inte över

De viktigaste uppmaningarna till individer kvarstår:

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.
  • Är du vuxen och inte vaccinerad? Då ska du vara särskilt försiktig. Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Tänk på det här inför din resa

  • Åk inte buss om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Vi rekommenderar att du köper din biljett i förväg.

Vi på Gotlands kollektivtrafik hälsar dig välkommen tillbaka i våra bussar!