Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kollektivtrafik och covid-19

Det är allas ansvar att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Detta innebär att vi alla behöver fundera: måste jag verkligen resa med kollektivtrafiken under pandemin?

Innan du väljer att resa kollektivt på Gotland tänk noga på  följande:

 • Folkhälsomyndigheten avråder sedan 13 juni 2020 från resor i allmän kollektivtrafik.
 • Är du helt fri från covid-19-relaterade symtom? Du ska inte resa med något kollektivt medel om du har symtom.
 • Kan du gå, cykla, samåka med en familjemedlem, åka egen bil eller på annat sätt undvika kollektivtrafiken?
 • Kan du undvika resan genom att jobba hemifrån, beställa hem varor eller möta andra via digitala medel? 

Om du måste resa i kollektivtrafiken på Gotland gäller följande:

 • köp en biljett innan du stiger på bussen. En ny, tillfällig, enhetstaxa för enkelbiljetter har införts, läs mer här: viktiga förändringar i kollektivtrafiken på Gotland.
 • gå på bussen i den bakre dörren på landsbygdsbussarna eller i den mellersta dörren på stadsbussar.
 • håll i alla lägen avstånd till andra människor.
 • undvik att resa då många andra reser. De turer som flest åker är morgon- och eftermiddagsturerna på linje 10, 11 och 20.

Här är svar på vanliga frågor om hur kollektivtrafiken fungerar under coronapandemin:

Personer med hemtjänst eller LSS-insatser ska få kostnadsfri sjukresa i samband med att de vaccineras mot covid-19. Vaccinationen sker på öns vårdcentraler. Sjukresa för vaccination av Covid-19 för personer med hemtjänst eller LSS-insats bokas i beställningscentralen för sjukresor, telefon 0200-260 660.
 • Bussarna tvättas och städas invändigt minst en gång varje dag. Efter alla avslutade pass moppas bussarna ur, skräp slängs och man gör en allmän uppsnyggning.
 • Alla kontaktytor, som stoppknappar och stolpar torkas av med bakteriedödande medel. Detta görs dagligen.
 • Bussförarna har uppsikt och anmäler eventuella fel och brister.
Det är minst lika många bussar som tidigare. Vi sätter in extrabussar vid behov.
Att omprioritera bussar till att förstärka vissa turer, skulle innebära att bussen tas bort från någon annan linje där den normalt skulle trafikera. Då blir den linjen utan trafikmöjlighet med allt som det kan innebära för de resenärer som tänkt åka med den bussturen. Vi försöker undvika det för att ha en så god tillgänglighet som möjligt på hela ön.
Avtalet är skrivet med en leverantör, precis som tidigare år, och ger dem ”ensamrätten” till den allmänna kollektivtrafiken.

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resor och till de resebolag som du reser med för vidare information.

Till Folkhälsomyndighetens sida