Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kollektivtrafik och covid-19

Det är allas ansvar att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Detta innebär att vi alla behöver fundera: måste jag verkligen resa med kollektivtrafiken under pandemin?

Innan du väljer att resa kollektivt på Gotland tänk noga på  följande:

 • Folkhälsomyndigheten avråder sedan 13 juni 2020 från resor i allmän kollektivtrafik.
 • Är du helt fri från covid-19-relaterade symtom? Du ska inte resa med något kollektivt medel om du har symtom.
 • Kan du gå, cykla, samåka med en familjemedlem, åka egen bil eller på annat sätt undvika kollektivtrafiken?
 • Kan du undvika resan genom att jobba hemifrån, beställa hem varor eller möta andra via digitala medel? 

Om du måste resa i kollektivtrafiken på Gotland gäller följande:

 • köp en biljett innan du stiger på bussen. En ny, tillfällig, enhetstaxa för enkelbiljetter har införts, läs mer här: viktiga förändringar i kollektivtrafiken på Gotland.
 • gå på bussen i den bakre dörren på landbygdsbussarna eller i den mellersta dörren på stadsbussar.
 • håll i alla lägen avstånd till andra människor.
 • undvik att resa då många andra reser. De turer som flest åker är morgon- och eftermiddagsturerna på linje 10, 11 och 20.
 • alla som är födda år 2004 och tidigare - det vill säga personer över 16 år - rekommenderas att från och med den 7 januari 2021 att använda engångsmunskydd vid resor på vardagar mellan klockan 7.00-9.00 samt 16.00-18.00. Detta då det vid dessa tider ibland uppstår trängsel. Om du reser mellan exempelvis klockan 06:30 och 08:00, bör du använda munskydd under hela resan. Resenärer som inte har munskydd kommer att kunna gå ombord på bussen och kommer inte att avvisas. Det är varken förarens eller någon annan personals ansvar att övervaka efterlevnaden av rekommendationen. Barn och individer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd är undantagna från rekommendationen. Läs mer om användandet av munskydd i vår FAQ nedan.

Här är svar på vanliga frågor om hur kollektivtrafiken fungerar under coronapandemin:

Personer med hemtjänst eller LSS-insatser ska få kostnadsfri sjukresa i samband med att de vaccineras mot covid-19. Vaccinationen sker på öns vårdcentraler. Sjukresa för vaccination av Covid-19 för personer med hemtjänst eller LSS-insats bokas i beställningscentralen för sjukresor, telefon 0200-260 660.

Använd engångsmunskydd av god kvalitet, det vill säga munskydd som är CE-märkta. Godkända munskydd har en tryckt CE-märkning på förpackningen. 

Munskydd med en formbar metallbygel (näsbrygga) ökar passformen mot näsan.

Tänk på att skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt vilket gör att skyddseffekten minskar. 

Läs mer om användning av munskydd i samhället

Det är i första hand var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd. För resenärer som inte kan få tag på munskydd på annat sätt, kan engångsmunskydd hämtas på Visby busstation. För att hämta ut ett munskydd måste du visa upp ett giltigt färdbevis.

Vi delar endast ut ett engångsmunskydd per resenär. Vi ber alla resenärer att i första hand skaffa munskydd på annat sätt, för att inte skapa brist på munskydd i sjukvården.

Du ska använda engångsmunskydd som är CE-märkta. 

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en metallskena ska den placeras uppåt. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.
 4. Rör inte munskyddet när du har det på dig.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handsprit.
 2. Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet i en papperskorg eller soptunna.
 4. Tvätta händerna eller använd handsprit.

Ta inte av dig munskyddet förrän du har klivit av bussen och är på en plats där du kan slänga munskyddet i en papperskorg eller soptunna samt tvätta händerna.

Munskydd kan aldrig ersätta de allmänna rekommendationerna om att hålla fysiskt avstånd till andra personer, att stanna hemma om du känner dig sjuk och att tvätta händerna ofta för att minska smittspridning.

Med uppdaterade kunskapsunderlag har Folkhälsomyndigheten bedömt att ytterligare skydd kan uppnås genom att lägga till engångsmunskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd.

Läs mer: Munskyddsanvändning i samhället utanför vård och omsorg och i kollektivtrafiken

 • Bussarna tvättas och städas invändigt minst en gång varje dag. Efter alla avslutade pass moppas bussarna ur, skräp slängs och man gör en allmän uppsnyggning.
 • Alla kontaktytor, som stoppknappar och stolpar torkas av med bakteriedödande medel. Detta görs dagligen.
 • Bussförarna har uppsikt och anmäler eventuella fel och brister.
Det är minst lika många bussar som tidigare. Vi sätter in extrabussar vid behov.
Att omprioritera bussar till att förstärka vissa turer, skulle innebära att bussen tas bort från någon annan linje där den normalt skulle trafikera. Då blir den linjen utan trafikmöjlighet med allt som det kan innebära för de resenärer som tänkt åka med den bussturen. Vi försöker undvika det för att ha en så god tillgänglighet som möjligt på hela ön.
Avtalet är skrivet med en leverantör, precis som tidigare år, och ger dem ”ensamrätten” till den allmänna kollektivtrafiken.

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resor och till de resebolag som du reser med för vidare information.

Till Folkhälsomyndighetens sida