Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kollektivtrafik och covid-19

För att minska smittspridningen har Region Gotland minskat antalet platser i kollektivtrafiken och halverat antalet sittplatser. Dessutom ser vi till att ingen har ståplats i bussen. Det betyder att kapaciteten minskat till 25 procent av normal full kapacitet. Denna förändring infördes i mars 2020. Detta innebär att vi alla behöver fundera: måste jag verkligen resa med kollektivtrafiken under pandemin?

Innan du väljer att resa kollektivt på Gotland tänk noga på  följande:

 • Är du helt fri från covid-19-relaterade symtom? Du ska inte resa med något kollektivt medel om du har symtom.
 • Kan du gå, cykla, samåka med en familjemedlem, åka egen bil eller på annat sätt undvika kollektivtrafiken?
 • Kan du undvika resan genom att jobba hemifrån, beställa hem varor eller möta andra via digitala medel?
 • Tänk på att det är svårt att resa i större sällskap. Det är stor risk att alla inte får plats i bussen.

Om du måste resa kollektivt på Gotland gäller följande:

 • Köp en biljett innan du stiger på bussen. En ny, tillfällig, enhetstaxa för enkelbiljetter har införts, läs mer här: viktiga förändringar i kollektivtrafiken på Gotland.
 • gå på bussen i den bakre dörren på landsvägsbussar eller i den mellersta dörren på stadsbussar.
 • håll i alla lägen avstånd till andra människor.
 • var beredd på att bussen kan vara fullsatt och då åka förbi dig.
 • planera din resa så att du åker i god tid och hinner till ditt resmål även med en senare buss. Om det inte är möjligt, överväg annat transportmedel.
 • undvik att resa då många andra reser.

Här är svar på vanliga frågor om hur kollektivtrafiken fungerar under coronapandemin:

Från 18 augusti är gymnasieskolan öppen igen efter att under våren bedrivit distansundervisning. Ett viktigt mål för Region Gotland var att få gymnasieelever tillbaka till skolförlagd utbildning. Ett bekymmer har varit hur alla kollektivtrafikresande gymnasieelever ska ta sig till och från skolan, då kapaciteten på bussarna minskat kraftig till följd av trängselåtgärder under den rådande coronapandemin.

Lösningen blev förskjutet schema, kl. 9.30–17, och särskild skolskjuts till Wisbygymnasiet. För att eleverna ska kunna komma till och från skolan används tolv skolskjutsbussar (som används för att köra grundskoleelever tidigare på morgonen och på eftermiddagen) och tre stycken extra turistbussar.

Genom den här lösningen bedöms den allmänna linjetrafiken kunna räcka till för andra som reser i kollektivtrafiken. Elever i grundskola och särskola som reser med kollektivtrafik och skolskjuts påverkas inte. Inte heller Gutegymnasiets elever.

Skolskjutsbussarna är märkta med "Gymnasietur" och det är inte möjligt för allmänheten att åka med.

Det är viktigt att Wisbygymnasiets elever också åker med de erbjudna skolskjutsturerna – både till och från skolan. Men du ska inte resa om du har coronavirusrelaterade symtom. 

Läs mer här: https://gotland.se/107802

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att hålla avstånd under coronapandemin. För att det ska vara möjligt i kollektivtrafiken har vi minskat antalet sittplatser med 50 procent och tagit bort möjligheten att stå i bussen. I praktiken innebär det att antalet platser i kollektivtrafiken reducerats till 25 procent. Vi gör detta för att värna alla individers hälsa.
Det är busschauffören som gör bedömningen om bussen är fullsatt eller inte. I de fall den är fullsatt kommer bussen inte att stanna för påstigning. Bussen räknas som fullsatt under coronapandemin när cirka 25 personer är ombord på bussen.
Samtliga bussar ska vara skyltade med information i de fall bussen är fullsatt. Detta kan göras med en skylt i framrutan eller på bussens display där normalt bussens linjeinformation finns.
Aktuell information om trafikläget kommer från trafikledningen till Teknikförvaltningens kundtjänst som kan hjälpa till: 0498-26 90 00
 • Bussarna tvättas och städas invändigt minst en gång varje dag. Efter alla avslutade pass moppas bussarna ur, skräp slängs och man gör en allmän uppsnyggning.
 • Alla kontaktytor, som stoppknappar och stolpar torkas av med bakteriedödande medel. Detta görs dagligen.
 • Bussförarna har uppsikt och anmäler eventuella fel och brister.

 

Vid hög belastning när många vill åka till samma ställe samtidigt har vi svårt att kunna ombesörja plats för samtliga. Vid enstaka tillfällen har ungefär lika många som åker med bussen blivit utan plats och alltså inte kommit med.
I Gotlands kollektivtrafik går det inte att boka en plats. Våra system är inte anpassade för det och att installera ett sådant system tar lång tid och skulle därför inte vara en lösning som vi kan få på plats tillräckligt snabbt. Istället ber vi alla att undvika att resa med kollektivtrafiken under coronapandemin om det är möjligt.
Under sommaren har det varit en del fullsatta bussar vid fint väder när många vill åka till badstranden och hem därifrån, främst på förmiddagen och tidiga kvällen.
Hittills har det fungerat bra. Självklart kan detta ändras enstaka dagar och turer. Inför hösten ser vi över hur morgontrafiken ska kunna fungera då fler kommer att resa i morgontrafiken.
Linjerna 10, 11 och 20 till Tofta, Sudret och Fårö i första hand. Även linje 41 till Katthammarsvik har drabbats vid enstaka turer.
Det är minst lika många bussar som tidigare. Vi har satt in alla våra bussar som vi har tillgängliga, i trafiken. Det betyder att de extrabussar vi normalt har stående som reservbussar nu används fullt ut i trafiken. Vi har också utökat antalet turer och har satt in extrabussar på vissa turer vid behov.
Avtalet är skrivet med en leverantör, precis som tidigare år, och ger dem ”ensamrätten” till den allmänna kollektivtrafiken.
Att omprioritera bussar till att förstärka vissa turer, skulle innebära att bussen tas bort från någon annan linje där den normalt skulle trafikera. Då blir den linjen utan trafikmöjlighet med allt som det kan innebära för de resenärer som tänkt åka med den bussturen. Vi försöker undvika det för att ha en så god tillgänglighet som möjligt på hela ön.
Det gör man i mån av tillgång till bussar. Idag har vi samtliga bussar ute på vägarna. Även de bussar som normalt är reservbussar går nu för fullt i trafik. Under sommaren och våren har det varit brist på bussfordon som är anpassade till linjetrafik i hela Sverige och därför har inte extrabussar utöver de vi själva har tillgång till, kunnat beställas in.
Vi är nöjda med den upphandling som är gjord. När upphandlingen gjordes var det ingen som hade någon aning om covid-19 och vad det skulle föra med sig för konsekvenser i samhället i stort. Kollektivtrafiken är en del av samhället och Gotlands kollektivtrafik har i likhet med andra regioner drabbats av effekterna. Det är långa processer att upphandla kollektivtrafik och det finns begränsade möjlighet att ställa om med fler turer och fler bussar än vad som avtalats i samma hastighet som pandemin utvecklats.
Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter styr över vilka ersättningar som kan vara aktuella. Transportören följer lagen och ersätter i enlighet med den. Läs mer om möjligheten att söka ersättning med anledning av kollektivtrafiken.
Vissa uppstartsproblem har funnits, men dessa är åtgärdade idag. Det finns rutiner och utvärderingsmetoder som vi använder för att snabbt åtgärda problem som uppstår med bussar i framtiden.
Den allmänna informationen från Folkhälsomyndigheten finns rullande på skärmarna på bussen och vid busstationen ska det finnas samma information om covid-19. Att vi reducerat platserna i bussarna har även kommunicerats ut i digitala kanaler och i annonser i tidningar under våren.
Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resor och till de resebolag som du reser med för vidare information.