Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Berätta om din gröna favoritplats på Gotland

Publicerad 2020-08-25 11:12
Mellan den 25 juni och den 6 september har du möjlighet att berätta om dina favoritplatser och hur du använder och upplever dem.

Fokus i kartläggningen är just grönområden och de orter som berörs är Burgsvik, Fårösund, Hemse, Katthammarsvik, Klintehamn, Lärbro, Roma, Slite och Visby.

I den här digitala medborgardialogen kan du på en karta peka ut de grönområden, parker och mötesplatser som du besöker och lämna kommentarer om vad som är bra eller vad du tycker behöver förbättras. 

Passa på att tycka till

Kartläggningen, en så kallad sociotopkartering, kommer att ligga till grund för Region Gotlands framtida arbete med att ta fram en ny översiktsplan, en grönstrategi och en grönplan för Gotland.

– Jag hoppas verkligen att många nu tar chansen att vara med och forma vårt Gotland framåt! Genom den här digitala medborgardialogen får vi dessutom möjlighet att nå personer som vi sällan får in synpunkter ifrån i våra traditionella kanaler, säger miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin.

Läs mer på: gotland.se/sociotopkartering