Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig ändring på busslinjerna 2 och 5

Publicerad 2020-06-22 11:08
Byggarbeten på Terra Novavägen i Visby leder till ändrade körvägar på linje 2 och 5 från och med den 25 juni.

Från och med torsdag den 25 juni till och med fredag den 3 juli 2020 pågår byggarbeten på Terra Novavägen i Visby.

Följden är att linje 2 inte kan trafikera hållplatserna Gelbgjutargatan, Kittelgatan, Sticksömsvägen och Sömmerskan, se kartskiss i länken nedan. Linje 5 kan inte trafikera hållplatsen Sömmerskan. Vi ber våra resenärer att istället använda hållplatserna längs Skogslundsvägen.

Mot Terra Nova är körvägen av linje 2 oförändrad till och med hållplatsen Samhall. Mot Östercentrum är körvägen av linje 2 oförändrad från och med hållplatsen Skräddargatan.