Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Parkeringsplatser för husbil

På några av våra hamnar finns det parkeringsplatser för husbil. På dessa platser är det tillåtet att övernatta, men det finns ingen annan service.

Parkeringsplatser för husbil med möjlighet att övernatta finns i följande hamnar:

  • Visby – På norra vågbrytaren, tio platser. (Avstängda i samband med  Almedalsveckan 26 juni -1 juli 2023)
  • Slite – Alldeles nedanför Kajutan, fyra platser
  • Fårösund – Hamnplan, åtta platser
  • Ronehamn – Förbi slipen, sju platser
  • Vändburg – Grusplan, fyra platser och två platser på hamnplanen
  • Botvaldevik – På gräsytan direkt till höger, sju platser

För fler parkeringsplatser i Visby, se Parkeringsavgifter i Visby