Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till närområdet från Stadsutveckling Visborg

Vår värld har satts på prov under våren och nu står sommaren för dörren. Vi inom Region Gotland, Stadsutveckling Visborg har försökt att hantera det pågående planerings -och projekteringsarbetet för nya Visborg mitt i en omtumlad omvärld och säkert har ni också stött på olika typer av utmaningar som kan härröras till Coronapandemin.

Låt oss hoppas att läget stabiliseras och att vi alla på Gotland och de som gästar ön i sommar får ha hälsan och att det i sin tur leder till att Gotland som helhet klarar ett ansträngt nuläge och växer sig starkt igen. Inom projektet Stadsutveckling Visborg har vi under våren jobbat intensivt med att färdigställa ett Kvalitetsprogram för de första stegen inom områdena, Norra Visborg och delar av Regementsområdet.

Kvalitetsprogrammet spänner från övergripande beskrivningar av utbyggnaden till mer detaljerade rekommendationer som tillsammans ska säkerställa de mål som finns för att både bevara och utveckla Visborgsområdet. Information finns på gotland.se/visborg där vi löpande uppdaterar arbetet med aktuella händelser och dokumentationer.

Nya informationsskyltar som välkomnar till Visborg och hänvisar till vår hemsida kommer att komma på plats nu efter sommaren och vara placerade invid infarterna från Färjeleden, från väg 140/Kung Oscars väg, väg 140/Maskingatan samt vid rondellen invid Maxi Arena.

Vi är glada över de inslag som under våren publicerats i medierna som ger en bild av projektet och planerna. Under hösten 2020 planerar vi att informera och visa mer gällande planeringen och utformningen av framtidens Visborg.

Vi önskar er allt gott och en fin sommar!
Team Stadsutveckling Visborg