Kontakt

 
R
ektor
Anna Kindblad
Telefon: 0498-20 38 95
E-post: anna.kindblad@gotland.se 

Biträdande rektor
Ted Kahlbom
Telefon: 0498-26 34 88
E-post: ted.kahlbom@gotland.se

Logoped
Marika Arnesson
0704-47 73 84
E-post: marika.arnesson@gotland.se
 

Logoped
Nadia Chouaiby
E-post: nadia.chouaiby@gotland.se

Specialpedagog
Monica Norström
Telefon: 0704-47 72 80
E-post: monica.norstrom@gotland.se

Skoladministratör
Lena Winarve
Telefon: 0498-26 95 38
E-post: lena.winarve@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tal- och språkklasserna 4-9

Tal- och språkklasserna vänder sig till elever med generell (grav språkstörning), där språkstörningen är den primära diagnosen. Funktionsnedsättningen yttrar sig i svårigheter att både förstå språk och göra sig förstådd med språk, vilket påverkar elevens skolarbete och sociala samspel.

Om skolan

I Tal- och språkklasserna arbetar vi med elevernas språk och kommunikation under hela skoldagen. Eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen och känna att de lyckas i sitt skolarbete. Eleverna ska känna sig delaktiga i sociala sammanhang och utvecklas som individer.

Eleverna i Tal- och språkklasserna undervisas i en lärmiljö som utgår från varje elevs förutsättningar för lärande. Pedagogisk, social och fysisk lärmiljö anpassas efter elevernas behov. Vi jobbar med anpassat lärmaterial, visuellt stöd såsom bildstöd, filmer samt strukturstöd och tecken som stöd. Vi använder anpassade, alternativa och digitala lärverktyg.

Eleverna har tillgång till logoped för bedömningar och behandlingar. Logopeden är även delaktig i den vardagliga verksamheten. 

Tal- och språkklasser för F-3 finns på Tjelvarskolan och Tal- och språkklasserna för år 4-9 finns på Solbergaskolan.