Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Egenprovtagning införs för samhällsviktig personal med covid-19-relaterade symtom

Publicerad 2020-06-17 13:29
Region Gotland påbörjar nu en utökad provtagning av personer med symtom för covid-19. Från och med 16 juni kan personal inom vård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet som har covid-19-relaterade symtom, själva boka tid för egenprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Målet är att på sikt öppna upp så att alla medborgare på ön kan erbjudas provtagning enligt regeringens direktiv.
Under våren har personal på Gotland inom vård och omsorg med symtom för covid-19, provtagits för sjukdomen efter att deras chef beviljat provtagning på vårdcentral. Nu ändras rutinen så att de som har covid-19-relaterade symtom, själva kan boka tid för egenprovtagning. Dessutom kan annan samhällsviktig personal också boka tid för egenprovtagning. Bokningen görs med e-legitimation via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Provtagning sker genom drive-in vid en provtagningsbuss eller genom hembesök. Den nya rutinen börjar gälla den 16 juni.

Regionen arbetar för att allmänhet ska kunna erbjudas provtagning

Målsättningen är att folkbokförda på Gotland och förhoppningsvis även besökare så fort som möjligt ska kunna erbjudas provtagning på samma sätt. Det är ännu inte klart när en ökad provtagningskapacitet blir tillgänglig.
 
- Det är en stor logistisk apparat att få till tester för en större grupp människor, vi behöver därför börja med de mest samhällsviktiga personerna för att sedan kunna erbjuda fler personer provtagning, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland.

Pågående covid-19-infektion testas – ger bara resultat vid symtom

Provtagningen som erbjuds är ett så kallat PCR-test och visar om personen har en pågående covid-19-infektion eller inte. För att testet ska kunna ge utslag, behöver personer ha pågående covid-19-relaterade symtom.

Provtagning för immunitet är inte tillgängligt ännu

Provtagning för att se om en person har haft en covid-19-infektion och därmed kan ha en immunitet, finns inte tillgängliga för större grupper på Gotland ännu. Det är inte klart när dessa kan vara möjliga att erbjuda, men regionen arbetar med frågan.
 
- Dessa tester tas via blodprov och kräver mer personal. Därför måste vi ha ett annat upplägg för att kunna göra testning i större skala, vi återkommer när vi har mer av den planeringen klar, säger Maria Amér, smittskyddsläkare, Region Gotland.

Vem är samhällsviktig?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en lista för vilka yrken som ska anses vara samhällsviktiga. Personer som vill testa sig kan utgå ifrån den, men också föra en dialog med sin chef för en bedömning av hen har en samhällsviktig roll eller inte. Personal i patientnära/brukarnära arbete inom vård och omsorg är samhällsviktiga och prioriteras därför för provtagning.
 
Organisationer och företag som behöver stöd i att avgöra vilka medarbetare som är samhällsviktiga kan kontakta Region Gotland via hsf.covid.verksamhet@gotland.se eller Region Gotlands företagsjour, 0498-26 95 83, foretag@gotland.se.

Egenprovtagning bokas via 1177 Vårdguidens e-tjänst

En person som är folkbokförd på Gotland, har en samhällsviktig roll och som har covid-19-relaterade symtom kan från och med 16 juni boka tid för provtagning med e-legitimation (exempelvis bank-ID) via 1177 Vårdguidens e-tjänst, direktlänk: https://pep.1177.se/offer. Om personen inte är folkbokförd på Gotland men ändå arbetar i länet, kan inte e-tjänsten för bokning användas. Istället ska personen kontakta sin chef som då bokar tid manuellt. Om chefer har frågor om hur den manuella bokningen görs, kontakta hsf.covid.verksamhet@gotland.se.

Provtagning bokas genom drive-in-tid eller hembesök

Drive-in

För den som kan ta sig till provtagningen i bil, ska en drive-in-tid bokas via 1177 Vårdguidens e-tjänster till provtagningsbussar som är placerade i Visby, Hemse och Slite. Tider finns tillgängliga dagtid på vardagar.
Endast drive-in om du kommer i bil
Personen som vill ta ett prov kan inte besöka provtagningsbussarna utan att själv sitta i en bil. Detta eftersom bilen i sig är ett skydd som både isolerar personen med symtom från andra och innebär att ett visst avstånd hålls per automatik. Att gå eller cykla till en provtagning ökar risken för kontakt med andra människor genom köbildning o.s.v. Kravet på att sitta i en bil vid besöket, gäller även om personen skulle bo nära en plats där en provtagningsbuss finns.
Ingen möjlighet till drop-in
Det finns ingen möjlighet att provtas vid en provtagningsbuss utan att ha en bokad tid eftersom provtagningsmaterialet måste förberedas i god tid innan besöket.

Hembesök

För den som inte har möjlighet att besöka en provtagningsbuss sittandes i bil, kan ett hembesök bokas via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vid provtagningen – så går det till

Drive-in

När personen besöker provtagningsbussen sittande i bil på sin bokade tid kommer personal att ge ut ett provtagningskit till personen som sitter kvar i bilen. Det är viktigt att personen INTE kliver ur bilen. I detta kit medföljer en instruktion som beskriver hur provet ska tas. Personalen som möter personen vid provtagningen ger också tydliga instruktioner kring hur provet ska genomföras på plats. Personen tar provet på sig själv med en bomullspinne i svalget medan hen sitter kvar i bilen. Provet läggs i en påse och överlämnas därefter till personalen.

Hembesök

Vid ett hembesök kommer personal hem till personen och överlämnar ett provtagningskit i en påse vid ytterdörren. Personen tar därefter provet på sig själv med en bomullspinne i svalget, lägger det i tillhörande påse och lämnar tillbaka den till personalen.
  • Provsvar inom 2-4 vardagar via 1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Provet skickas till fastlandet för analys och när det är färdiganalyserat, kommer svaret att visas i 1177 Vårdguidens e-tjänster, där personen kan logga in och ta del av resultatet www.1177.se/gotland.
  • Om provet visar att personen har covid-19, kommer hen att kontaktas av sjukvården inom ett par dagar.
  • Ett negativt provsvar betyder INTE att en person med symtom kan återgå till arbetet. Detta eftersom testet vid en längre tids infektion inte alltid kan fånga upp viruset via svalget. Viruset kan ha förflyttat sig längre ner i luftvägarna exempelvis. En person som har covid-19-relaterade symtom ska fortsatt ALLTID vara hemma tills personen är helt symtomfri i minst två dygn.