Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillsammans tar vi ansvar – gemensamt initiativ av näringslivet och Region Gotland

Publicerad 2020-06-12 10:05
Vi har en ovanlig sommar framför oss, där alla vi som är på Gotland, både personer, företag och det offentliga, behöver hjälpas åt för att minska smittspridningen. Därför har Gotlands förenade besöksnäring och Region Gotland arbetat tillsammans för att ta fram materialet ”Tillsammans tar vi ansvar”.

Medverkar i initiativet gör även Tillväxt Gotland, LRF, Företagarna och Visby Centrum.

- Det ligger ett stort ansvar på oss alla i sommar att hålla ner smittspridningen på Gotland och vi tror att nyckelordet är ”tillsammans”. Vi måste helt enkelt alla hjälpas åt att fortsätta följa de restriktioner och rekommendationer som gäller. Gör vi det, så kommer vi kunna njuta av vår fantastiska ö oavsett om vi bor här året runt eller inte. Därför har vi valt att göra det här tillsammans med näringslivet, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Tillsammans tar vi ansvar består av material som visar vad som förväntas av de människor som är på Gotland i sommar, med fokus på att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man har sjukdomssymptom. Men det är också en samling tydliggöranden av vad olika branscher och aktörer gör för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bidra till att minska smittspridningen. Det handlar om boende, resor och restauranger, men även hantverkare, bibliotek och butiker.

- Det här är något som efterfrågats både från våra medlemmar och privatpersoner, säger Frida Ganshed, verksamhetsledare för Gotlands Förenade Besöksnäring och fortsätter, ifrån verksamheternas sida vill man kunna visa att man tar ansvar, men också att man förväntar sig att gästen tar ansvar.

Framtagandet av initiativet har skett i samarbete mellan Region Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring.

- Framförallt handlar det om att genom att arbeta med gemensam kommunikation bidra till att minska smittspridningen. Men vi är också måna om att vara tydliga med hur vi på Gotland tar ansvar för att skapa trygghet, och fortsätta vara den välkomnande plats som vi är för så många människor, säger Karin Bill, ansvarig för det gotländska varumärket på Region Gotland.

Materialet bygger på Folkhälsomyndighetens riktlinjer, samt hur ett antal branscher tar ansvar inom sin verksamhet.

Materialet kommer att återfinnas i sin helhet på www.gotland.com under vecka 25. Näringsidkare kommer då även att kunna ladda ner material från www.gotlandsbesoksnaring.se