Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föreläsning: Bemötande och förhållningssätt vid demenssjukdom

Onsdag den 6:e oktober bjuder Anhörigstödet in dig som lever nära någon med demenssjukdom till en föreläsning om bemötande.
På den nationella anhörigdagen bjuder Anhörigstödet in Silviasyster Karolina Jakobsson som kommer prata om hur du som är anhörig kan tänka kring bemötande och förhållningssätt vid demenssjukdom. Föreläsningen riktar sig till alla anhöriga från 18 år.
 
När: 6:e oktober klockan 14-15
 
Var: Gråbo Torg 3, Visby
 
Anmälan: Anmäl dig senast 3:e oktober via e-post: anhorigstod@gotland.se
Begränsat antal platser.
 
Varmt välkommen!