Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi hjälper dig som är anhörig med videosamtal till närstående!

Under juni-september hjälper vi dig som har en närstående på särskilt boende att komma i kontakt med varandra via videosamtal.

Gör såhär för att boka en tid för videosamtal: 

1: Kontakta din närstående och det särskilda boende där personen bor. Det finns idag surfplattor på samtliga särskilda boenden, som din närstående kan få hjälp att använda. Kom överens om en tid för videosamtal följande dagar och tider:

Måndagar kl 13-15
Onsdagar kl 10-12

2: Ring Hälsofrämjande enheten, så möter vi upp dig på Gråbo Torg 3 på överenskommen tid. På Gråbo Torg 3 finns surfplattor att låna för videosamtalet. Du kan också ringa oss för råd kring videosamtal, utan att komma till oss.

Kontaktuppgifter Hälsofrämjande enheten:
Vi är flera som delar på uppdraget, så ring oss på något av följande nummer:
0498-20 46 31 eller 0498-20 48 32
0498-20 48 15 eller 0498-20 47 47

 

Kom ihåg att endast besöka oss om du är frisk. Vid eventuella symtom ber vi dig att stanna hemma– men ring oss gärna så hjälper vi dig så gott vi kan!