Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flera statliga miljoner till biblioteken på Gotland

Publicerad 2020-06-05 09:42
Biblioteken på Gotland får 4,4 miljoner kronor för sitt sista projektår i den nationella satsningen Stärkta bibliotek. Satsningen ska öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som Kulturrådet fördelar på regeringens uppdrag under perioden 2018-2020. Till denna omgång fick Kulturrådet in 407 ansökningar från 288 kommuner och den totala summan som delas ut är 220 miljoner kronor.

- Detta är mycket glädjande nyheter som innebär att vi kan fortsätta utveckla biblioteken och vår service och samtidigt göra biblioteken tillgängliga för fler, säger Cecilia Herdenstam, biblioteksutvecklare på Länsbiblioteket.

Biblioteken sökte pengar bland annat för att fortsätta utveckla bokbussverksamheten, boken kommer, användarstudier och uppsökande verksamheter, ny webbsida, nytt biblioteksdatasystem och biblioteken som servicepunkter.

 

Mer information:

En av satsningarna är att involvera allmänheten i planeringen av verksamheten så att biblioteken mer motsvarar människors behov och även kraven i barnkonventionen. Barn och unga men också andra tillfrågas nu när biblioteken ska planera sina evenemang, lokaler och tjänster.

Biblioteken vill söka upp människor där de finns i sin vardag med böcker och verksamhet och arbeta mer med prioriterade grupper till exempel barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättningar och nyanlända.

Biblioteken behöver också rustas tekniskt för att motsvara samtidens krav och både hemsida och bibliotekssystem behöver bytas och bli mer tillgängliga och behovsanpassade. Den populära tjänsten Boken kommer för äldre och personer med funktionsnedsättningar fortsätter och datakurser och digital service kommer att dyka upp på biblioteken mer framöver. 

Angelica Andersson Fihn, avdelningschef på kultur- och fritidsavdelningen sammanfattar: 

- När de här tre åren är över ser vi framför oss att våra bibliotek har sänkt trösklarna så att fler använder våra tjänster och tycker att biblioteken är relevanta och viktiga. Vi når på olika sätt ut till människor som behöver våra tjänster och vi arbetar mer effektivt med läsfrämjande, förmedling av pålitlig information och digital inkludering. Våra hemsidor och digitala tjänster kommer att vara moderna och behovsanpassade där det är enkelt att hitta det man söker och bibliotekens kommunikation till allmänheten kommer också vara enklare att nås av.