Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändringar i kollektivtrafiken som berör barn och ungdomar som reser med Bussiga kortet

Publicerad 2020-06-04 11:30
Kollektivtrafikens hösttidtabell som börjar gälla den 16 augusti 2020 innehåller en rad förändringar som berör barn och ungdomar som reser med Bussiga kortet när de ska ta sig till skolan.

Ruttförändringar i norra Visby

Det handlar om landsbygdsbussarna på linjerna 11 (Burgsvik–Hemse –Roma–Visby), 22 (Lärbro-Visby) och 41 (Katthammarsvik-Visby) som ändras, där morgonturen inte stannar på hållplatserna Norrgatt, Trafikverket, Flextronics och Kompetenscentrum i Visby. Morgonbussarna på dessa linjer går istället direkt till Visby busstation.

Detta betyder att grundskole- och gymnasieelever som reser med Bussiga kortet i landsbygdstrafikens linjer 11, 22 och 41 till Visby och ska åka vidare till Wisbygymnasiets lokaler på Herkulesgatan och Broväg, Gutegymnasiet och Guteskolan samt Norrbackaskolan och Polhemskolan behöver byta till norrgående linje 10, 12 och 51 på busstationen, för att kunna kliva av på ”rätt” hållplats.

Bussen på linje 22 (Visby-Lärbro) med avgång klockan 14.50 från Visby busstation går inte heller längre via norra Visby.

Linje 61 slutar helt att trafikera Väskinde med omnejd

Linjerna 61 och 62, som idag passerar Väskinde, trafikeras endast av linje 62 och fortsättningsvis med en anpassad linjesträckning.

Denna linje får en anpassad tidtabell med fler turer. Elever som tidigare rest med busslinje 61 mot Visby med hållplatserna Väskinde, Klintegårda, Vis, Kornetten och Kakdala ska i höst istället resa med linje 62. Väskinde skola nås fortfarande med både linje 27 och 62.