Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Brandmän kallas in med hjälp av ljudsignal

Publicerad 2020-06-08 14:20
När det finns ett stort behov av att snabbt kalla in samtliga brandmän inom ett geografiskt område, skickas en högt ljudande signal från öns brandstationer.

Signalen ska inte misstas för ett så kallat VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, utan är alltså riktat till Region Gotlands brandmän.

– Ibland har vi behov av att kalla in alla brandmän vi har, alltså även de som inte är i tjänst, och då är det här det snabbaste sättet att göra det på, säger räddningschef Dick Svennefelt.

Signalen går ut från öns brandstationer och ljuder i 60 sekunder. Just nu råder det en förhöjd risk för mark- och skogsbränder vilket gör att signalen kan komma att användas oftare än tidigare under våren.

Om du hör signalen behöver du inte vidta några åtgärder.