Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Glada miner när cykelpump invigdes

Publicerad 2020-06-04 11:29
Region Gotlands teknikförvaltning sätter upp sex cykelpumpar på olika platser runt om på ön. Den första har satts upp på Gråbo i Visby och invigts av Lennart Klintbom, trafikplanerare i Region Gotland, Eva Gahnström från Gutamålsgillet och tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg.

På onsdagen den 3 juni invigdes cykelpumpsatsningen vilket var passande för det var också Cykelns dag i världen, har FN bestämt.
- Att färdas med cykel är bra för miljön, men också för hälsan, betonade Karl-Johan Boberg. På Gråbo utanför Röda korsets Träffpunkt vid cykelstället finns denna pump placerad.

Det är den första av sex offentliga, fast monterade stora cykelpumpar som ska sättas upp runt om på ön. De övriga i Visby sätts upp på Östercentrum utanför Österport vid cykelställen och en nere i staden vid Cramérgatan. En i Fårösund vid servicehuset i hamnen, en på torget i Slite och en i Klintehamn någonstans vid den nyrenoverade lekparken.

Inredningsdetalj i offentlig miljö

Trafikplanerare Lennart Klintbom har jobbat mycket med denna satsning. Man pumpar med handkraft. En kompressor skulle bli mycket dyrare och föranleda mer underhåll. Konstruktionen är stilfull i krom och blir som en inredningsdetalj i den offentliga miljön.

Gutamålsgillet har hjälpt till med översättningen av texten till skylten. Eva Gahnström sa att översättningen är en förenkling, och att det finns lite olika synpunkter på hur det ska skrivas.