Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Pressträffen 4 juni 2020

Pressträffen 4 juni: Okej att resa inrikes, men med stort eget ansvar

Publicerad 2020-06-04 20:34
De nya riktlinjerna kring resor som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om den 4 juni innebär att symtomfria personer kan resa i hela landet inklusive till och från Gotland. Beslutet gäller från och med den 13 juni. Med anledning av det höll Region Gotland en pressträff där besöksnäring, länsstyrelsen, regionledning och sjukvården gav sin bild av vad beslutet innebär för Gotland.

Idag kom det beslut om sommarens reserestriktioner som många i hela Sverige väntat på. Från och med den 13 juni är det möjligt för personer som inte har symptom för sjukdomen covid-19, att resa i hela landet förutsatt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortsätter att följas.

Alla har ett stort eget ansvar

Med detta beslut kommer ett stort eget ansvar. Om det skulle visa sig att smittspridningen ökar, kan hårdare restriktioner införas av regeringen. Det innebär att det är mycket viktigt att både bofasta och besökare på Gotland följer rekommendationerna om att hålla fysiskt avstånd och hålla god handhygien.

- Symptomfria får nu en möjlighet att resa inom landet, det har varit efterlängtat för både gotländska medborgare som har nära och kära på fastlandet och besökare. Det är viktigt att vi på Gotland nu välkomnar besökare, men att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Sjukvården beredd

Inför det beslut som idag fattades av regeringen har Region Gotland deltagit i diskussionerna. Sjukvården är förberedd för ett ökat behov av vård i sommar och det finns beredskap för ökad smittspridning.

- I vården har vi planerat för ett ökat resande oavsett. Vi har ett skört läge, men vi kommer alltid att ta hand om dig som är akut sjuk på Gotland oavsett om du är besökare eller fast boende här. Vi har förberett oss för att kunna skruva upp kapaciteten med bland annat ökade möjligheter att transportera patienter till fastlandet vid behov, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland.

Regeringen meddelade tidigare under dagen att antalet tester för covid-19 kommer att öka, något som regionen också planerat för.

- Vi ligger långt fram gällande egenprovtagning. Sen kom också ett uppdrag från regeringen kring antikroppstester och det tar lite mer tid innan vi kan erbjuda det, säger Maria Amér, smittskyddsläkare, Region Gotland.

Färjetrafiken vidtar åtgärder

Färjetrafiken till och från ön är också förberedd med fler åtgärder för att säkerställa att resenärer ska känna sig trygga ombord.

- Vi kommer att öka kapaciteten och öka antalet turer. Vi har successivt infört ett antal olika åtgärder sedan i mars, så dessa kommer vi ta i beaktande fortsättningsvis också. Vi kommer nu analysera de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Därefter beslutar vi om detaljerna för att kunna öka turtätheten igen, säger Christer Bruzelius, VD, Destination Gotland.

Stort ansvar vilar nu på besöksnäringen

För besöksnäringen är detta ett välkommet beslut som gör att många kan andas ut något och kanske rädda sina företag. Gotlands museum som normalt har 330 000 besökare om året ser en ljusning.

- Detta beslut innebär att vi kanske inte ser lika många besökare som vanligt, men det ger oss en förhoppning om att vi kan undvika konkurs, säger Susanne Thedéen, museichef, Gotlands museum.

Verksamheterna på Gotland har i och med det nya beslutet, fått ett stort ansvar och förtroende vilket ställer stora krav på att rekommendationerna följs.

- Caféer och restauranger måste fortsätta att ta ansvar för att hålla i rekommendationerna. Nu tittar vi på hur vi kan välkomna på ett ansvarsfullt sätt. Vi har tagit initiativ till gemensamma trygghetsnormer som visar att det är tryggt att äta, resa och bo på Gotland, säger Frida Ganshed, verksamhetsledare, Gotlands besöksnäring.

Fortsatt samordning av länsstyrelsen

Länsstyrelsen har bidragit till att ge regeringen underlag för dagens beslut genom samverkan med olika aktörer och myndigheter på Gotland.

- Jag känner mig trygg med att det är ett väl genomarbetat beslut från regeringen och Folkhälsomyndigheten där länsstyrelsen har bidragit med Gotlands lägesbild. I och med beslutet har vi alla fått ett stort förtroende som vi behöver klara av tillsammans. Länsstyrelsen fortsätter att stötta bland annat regionen och näringslivet i det arbetet, säger Anders Flanking, landshövding Gotlands län.

Fortfarande en annorlunda sommar

Möjligheten att resa innebär dock inte att livet nu är som vanligt menar regiondirektören.

- Det blir en annorlunda sommar, det vet vi. Men Gotland har klarat sig igenom tuffa tider tidigare och det gör vi även den här gången. Och tillsammans tar vi på Gotland ansvar, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Uppmaning till besökare och bofasta på Gotland:

- Du som är sjuk ska inte resa.

- Du ska fortsätta hålla fysiskt avstånd.

- Du som är 70+ ska vara extra försiktig.

- Varenda resa ska göras med försiktighet.

- Livet återgår inte till det normala ännu.

- Fortsätt följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd.

 

Här kan du se Region Gotlands livesändning från den 4 juni 2020 med teckenspråkstolkning och textning.