Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
EU-flagga mot blå himmel. Foto: Álvaro Germán Vilela/Mostphotos

Miljoner till Gotland – för hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling

Publicerad 2020-06-03 16:42
Idag beslutades att Gotland får 47 miljoner kronor via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektmedlen går till hälsoinnovation, outdoor-turism, Gotlands varumärke, hållbara affärsidéer i start-ups och fossilfria transporter.

Efter beslut i strukturfondspartnerskapet för Småland och öarna får Gotland 47 miljoner till fem olika projekt. Projekten möjliggör betydande insatser inom innovation, energiomställning och sportnäringarna, samt för att driva på digitaliseringen genom att utveckla en digital plattform för varumärket Gotland.

- Det är positivt att vi nu i samverkan med ett antal utvecklingsaktörer kan jobba vidare med de här utvecklingsprojekten. Genom detta får vi bland annat resurser för att dra igång arbetet med energiomställningen i pilotprojektet som Energimyndigheten driver,  Det är verkligen efterlängtat, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

Detta utvecklingsarbete ska Region Gotland, Uppsala Universitet, RF-SISU Gotland, Science Park Gotland och Energimyndigheten åstadkomma med stöd av ERUF fram till år 2023.

- Det är mycket glädjande att Gotland fått dessa stora tillskott av projektmedel. De kommer att göra stor nytta för många aktörer över lång tid samt bidra till utveckling och hållbar tillväxt över hela Gotland, inte minst inom energisektorn och hälso- och sjukvården, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Strukturfondspartnerskapet beslutade även om att bevilja 5 miljoner kronor till stärkt samverkan mellan näringsliv och det offentliga för att öka övergången till arbete och studier för unga gotlänningar. Projektet kallas Alla behövs på Gotland och finansieras av ESF.

Läs mer på gotland.se/internationellt