Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samarbete bakom skateboardrampen som invigts på f.d. A7-området

Publicerad 2020-06-03 11:13
Massor av barn och ungdomar, men även vuxna, var på plats när nya skateboardrampen invigdes tisdagen den 2 juni.

Det är Gotlands skateboardförening som bett regionen att få sätta upp en renoverad skateboardramp på före detta A7-området i Visby, vilket både tjänstepersoner och politiker varit positiva till.

Föreningen har fått pengar från Gotlands Idrottsförbund och Sveriges Skateboardförbund samt ett antal lokala sponsorer och man har tecknat ett femårigt avtal med Region Gotland att få ha rampen på platsen bredvid Alléskolan på en grönyta där den kommer att stå året runt. Alla får använda rampen fritt. Bredvid finns dessutom fotbollsplan, lekplats och multisportplan.