Kontakt

Mottagningsteamet, Barn- och familjeenheten
Besöksadress: Polhemsgatan 29, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 88 29

Individ- och familjeomsorgen, receptionen
Besöksadress: Polhemsgatan 29, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 88 19
 

 

 

 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn och ungdom

Är du rädd för någon i din familj?
Har någon varit elak eller skadat dig eller någon i din familj?

Det är inte ditt fel och det finns hjälp att få!

 Rensa historik

Är det akut?

Stöd eller hjälp
 

Dagtid
Ring mottagningsteamet på socialtjänstens Barn- och familjeenheten. 
Telefonnummer 0498-26 88 19 (reception)
 

Kvällar, nätter och helger
Ring socialjouren
Telefonnummer: 0498-26 91 45
 


Du kan också ringa BRIS hjälptelefon på telefonnummer 116 111 när som helst.
BRIS