Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
biljardklot på bord

Snart startar Sommarkul för ungdomar med diagnos inom autismspektrumet

Publicerad 2020-06-03 10:02
Vecka 26 (efter midsommar) drar årets Sommarkul igång och det kommer att genomföras på måndagar. Sommarkul är en gruppverksamhet med utflykter och aktiviteter för dig som är mellan 13 till 19 år med diagnos inom autismspektrumet. Till exempel atypisk autism och aspberger.

Sommarkul är gratis. Det bjuds på aktiviteter och enkelt mellanmål.

Tillsammans med ledarna för Sommarkul bestämmer deltagarna vad som ska hända under träffarna. Det kan handla om allt från badminton, bowling, bangolf eller annat roligt.

För att kunna vara med behövs en anmälan. Blankett och mer information hittar du på denna sida: gotland.se/fritidforalla