Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från akutmottagningen, Visby lasarett

Ovanlig sommar medför annorlunda utmaningar för den gotländska sjukvården

Publicerad 2020-06-02 15:12
Vårdcentralerna i Hemse, Visby och Slite och lasarettets akutmottagning samt delar av sjukhusets specialistmottagningar står redo för sjuka och skadade på Gotland i sommar. Ambulansverksamheten är förstärkt med en extra ambulans.
Under en vanlig sommar dubblas antalet människor på ön, vilket innebär ökat tryck på sjukvården. Coronapandemin innebär annorlunda utmaningar för hälso- och sjukvården den här sommaren.
 
- Vi vill att alla som vistas på Gotland ska kunna känna sig trygga med att det finns en säker och adekvat vård när akut behov uppstår. I första hand kontaktas 1177 för rådgivning och i andra hand någon av vårdcentralerna i Visby, Hemse eller i Slite. Drop-in är sedan en tid stängt med anledning av pandemin och i år planeras ingen särskild sommarmottagning att öppna i Visby, säger primärvårdschef Carina Söderström.
 
- Trots utökad kapacitet av bland annat intensivvårdsplatser kan vi inte fullt ut garantera besökare att vården klarar en allt för stor belastning. Besökare som behöver sjukhusvård och tillhör andra regioner kommer därför, i stor utsträckning, att transporteras till sitt hemsjukhus. En transport som i regel tar en eller två dagar att arrangera, säger sjukvårdschef Cathrine Malmqvist. 
 
Den här sommaren är annorlunda  och arbetet med att se till att alla medarbetare får njuta av sommarledighet går hand i hand med att vården ska kunna ta hand om covid-19 patienter och alla andra patienter på ett tryggt och patientsäkert sätt.
 
- På grund av coronapandemin har rekryteringen av vikarier från fastlandet försvårats. En del medarbetare har haft en intensiv vår bakom sig i andra regioner och är i behov av semester, säger Linda Eklund, stabschef för den särskilda sjukvårdsledningen i hälso- och sjukvårdsförvaltningen som på daglig basis organiserar sjukvården utifrån pandemin.
 
Fakta
Spridningen av det nya coronaviruset gör att kapaciteten i vården snabbt kan förändras. För fakta och råd om sjukdomar och besvär, se www.1177.se/gotland. Om det är fara för liv eller om det behövs ambulans, ring larmnumret 112.