Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Magdalena Feldt

Nu är valideringen igång: ”Det känns roligt”

Publicerad 2020-06-02 14:09
I höst är det skolstart för 20 tillsvidareanställda som har arbetat länge i socialförvaltningen.
Då kommer de att få sina erfarenheter och kunskaper individuellt validerade och under ett år läser de in de teoretiska ämnen som saknas för den formella titeln undersköterska. Förra veckan var de på ett första informationsmöte.
 
- Det känns roligt att få sina kunskaper validerade och även att få behörighet att söka vidareutbildningar med inriktning mot multisjuka äldre som jag är intresserad av, säger Magdalena Feldt, som idag arbetar som boendeassistent men som nu satsar på att bli undersköterska.
 
- Vi har ett stort behov av utbildade undersköterskor och vill uppmuntra de som saknar den formella utbildningen till ett karriärsteg, säger Marica Gardell, socialdirektör på Region Gotland.