Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
lera på drejskiva

Region Gotland kan fortsätta att satsa på Skapande skola

Publicerad 2020-06-02 11:03
Statens kulturråd fördelade i maj totalt 180 miljoner kronor för kulturinsatser i förskolor och grundskolor tillsammans med professionella kulturaktörer för nästa läsår. Region Gotland får cirka 2,3 miljoner av dessa.

257 kommunala huvudmän och 129 fristående huvudmän delar i år på statsbidraget Skapande skola. Konkurrensen har ökat eftersom förskolan från och med i år söker på samma villkor som grundskolan. 

Årets tilldelning av medel till Region Gotlands skolor och förskolor blev över förväntan.

- Tidigare år har vi fått cirka 900 000 kronor till grund- och särskolan. I år har vi fått 1,3 miljoner till grund- och särskolan och drygt en miljon till förskolan, säger Hanna Wärff-Radhe, kultursamordnare vid regionstyrelseförvaltningen.

Skapande Skola är en satsning på mer kultur i skolan tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Varje år kan kulturaktörer ifrån hela landet lämna in förslag till Region Gotlands utbildnings- och arbetslivsförvaltning. Skolornas referensgrupp väljer kulturinsatser som ska ingå i utbudet inom Skapande skola. Förvaltningen ansöker sedan om pengar för det kommande läsåret hos Statens kulturråd.

- För att så många barn och elever som möjligt ska få ta del av de olika konstarter som erbjuds inom Skapande skola så öppnar vi ansökningarna igen och hoppas att än fler förskolor ska söka. De har fram till 26 juni på sig, säger Hanna Wärff-Radhe.

Läs mer om Skapande skola