Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

20 nya medarbetare till omsorgen med hjälp av nya samarbetsformer

Publicerad 2020-05-28 16:25
Coronapandemin leder till nya arbetssätt och samarbetsformer. För att rekrytera medarbetare till socialförvaltningen inleder Region Gotland och Arbetsförmedlingen nu ett samarbete.

Det utökade samarbetet sker genom att Arbetsförmedlingen matchar arbetssökande utifrån vissa kriterier till tjänster vid socialförvaltningen. Efter genomförd rekryteringsutbildning, som är en grundutbildning inom vård och omsorg, erbjuds deltagarna en anställning vid socialförvaltningen. I ett första steg kommer ca 20 personer erbjudas anställning.

Samarbetet är unikt då Arbetsförmedlingen ansvarar för urval och matchning och erbjuder en rekryteringsutbildning. Rekryteringsutbildningen är digital och finansieras av Arbetsförmedlingen och genomförs under tio dagar.