Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland och Arbetsförmedlingen inleder samarbete om jobb inom omsorgen

Publicerad 2020-05-28 16:21
Coronapandemin leder till nya arbetssätt och samarbetsformer.
För att rekrytera medarbetare till socialförvaltningen inleder Region Gotland och Arbetsförmedlingen nu ett samarbete.
 
Det utökade samarbetet sker genom att Arbetsförmedlingen matchar arbetssökande utifrån vissa kriterier till tjänster vid socialförvaltningen. Efter genomförd rekryteringsutbildning, som är en grundutbildning inom vård och omsorg, erbjuds deltagarna en anställning vid socialförvaltningen.
 
- Vi välkomnar Arbetsförmedlingens initiativ och hoppas på ett långsiktigt samarbete kring det här, säger Roger Nilsson, HR-chef på socialförvaltningen.
 
Rekryteringsutbildningen är digital och finansieras av Arbetsförmedlingen. I ett första skede väntas cirka 20 personer kunna anställas.