Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (28 maj)

Publicerad 2020-05-28 14:48
Inga nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats på Gotland i dag. Det innebär att Gotland kvarstår på totalt 70 personer som konstaterats ha sjukdomen covid-19.

En person med sjukdomen covid-19 vårdas för närvarande på Visby lasarett, men är inte i behov av intensivvård. Sex personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på Gotland sedan i mars 2020.

Regionens Smittskyddsläkare Maria Amér deltog idag på Folkhälsomyndighetens presskonferens via länk

Se presskonferensen i efterhand här (länk till Folkhälsomyndighetens Youtubekanal)