Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så har de kommunala feriejobben påverkats av coronapandemin

Publicerad 2020-05-28 11:08
Just nu pågår handläggningen av årets feriejobb. Och i år ställde Coronapandemin till vissa problem, då tidigare tilltänkta arbetsplatser inte kan ta emot feriejobbande ungdomar.

Den ordinarie feriejobbsansökningsperioden tog slut den 1 mars och den och 31 mars fick de som sökte kommunala feriejobb besked om de som sökt fått ett erbjudande eller inte.

- Vi fick in 315 ansökningar och lyckades matcha cirka 180 jobb, Sanna Nurmi Stumle, feriejobbssamordnare vid Region Gotland.

Situationen kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har sedan dess påverkat många delar av samhället och tyvärr också feriejobben. Region Gotland kan inte längre erbjuda några feriejobb inom förskola eller äldreomsorg. Detta för att minderåriga inte får arbeta i en arbetsmiljö där det finns risk för allmänfarlig smitta eller att smitta andra.

I april lanserade Region Gotland olika åtgärder för att försöka lindra de effekterna av de omställningar som följt för företag och andra aktörer mot bakgrund av den pågående coronapandemin. En av åtgärderna var att utöka antalet kommunala ferietjänster sommaren 2020 med ungefär 100 tjänster till totalt 300 tjänster till en kostnad om cirka 1,1 miljoner kronor.

Tanken var att dessa hundra extraplatser skulle gå till ungdomar som ansökte under ansökningsperioden, men inte fått något erbjudande om feriejobb från Region Gotland eftersom platserna tagit slut.

- Efter att vi fick extrapengarna så förlorade vi i princip alla tilltänkta feriejobbsplatser inom förskola och äldreomsorgen. Det har gjort att vi varit tvungna att placera om alla de ungdomar som erbjudits jobb inom just dessa verksamheter, säger Sanna Nurmi Stumle.

Ett febrilt arbete började med att försöka hitta andra feriejobb i Region Gotlands verksamheter – något som visat sig fungera. Hittills har totalt 230 ungdomar tackat ja till erbjudna feriejobb.

- Jag tycker att engagemanget har varit fantastiskt hos de olika verksamheterna inom Region Gotland. Utan dem hade vi aldrig lyckats placera om ungdomarna som just blivit av med sitt feriejobb, säger Sanna Nurmi Stumle.

Läs mer om feriejobb